Stabilitet och säkerhet

Gothia Marine utför alla förekommande arbeten inom stabilitet. Vi hjälper våra kunder med krängningsprov, vägningar och utredningar kring nödvändiga åtgärder för att säkerställa säker drift.

Vi tar fram brand och säkerhetsplaner, fribordsplaner, specifikationer över brand- och räddningsutrustning för varv och rederier och stöttar våra kunder i kontakt med myndigheter.

Kontaktperson