Koncept och arrangemang

Gothia Marine arbetar regelbundet med konceptutveckling av nya båtar och fartyg. Vi hjälper våra kunder med att förstå och formulera sin behovsbild och vi är med från första skiss i förstudie till konstruktion, produktion och driftsättning.  Konceptutveckling kan även innefatta delsystem så som ny drivlina, arrangemang eller styrhyttslayout.