Referenser

KBV001S

KBV001, KBV002 och KBV003 är tre stora nödbogserings- och oljeupptagningsfartyg byggda av Holländska Damen åt den Svenska Kustbevakningen. Fartygen är cirka 80 meter långa och har diesel-elektrisk framdrivning. De är utrustade med omfattande räddnings- och miljöskyddsutrustning. Bogserkapaciteten är cirka 100 ton bollard pull, och oljeupptagningkapaciteten är hela 1000 m3. Gothia Marine deltog i projektet redan vid de första konceptstudierna och tog sedan fram byggnadsspecifikation, utvärderade anbud, granskade varvets konstruktion för Kustbevakningens räkning och genomförde inspektioner under FAT och under byggnadsfasen på varvet i Galati, Rumänien.
 • kbv-001-picture-1-0903261
 • kbv001-har-anlant-till-goteborgs-hamn-150908-1
 • kbv-001-under-seatrail-pa-svarta-havet
 • kbv001-har-anlant-till-goteborgs-hamn-150908
 • kbv-001-picture-3-090326

A26

Gothia Marine har kontinuerligt stöttat FMV med tekniskt stöd och projektledning i samband med anskaffning av ny ubåt i projekt A26.
 • a26-dive-11
 • a26-surface-1

KBV320S

KBV320s omfattar 7 patrullfartyg som primärt ska ersätta befintlig fartygsserie KBV301s. Fartygen har utvecklade förmågor inom flertalet områden jämfört med dess föregångare. Fartygsstorlek cirka 26 meter, toppfart 31 knop. Gothia Marine har genom förstudie och genomförandefas bistått Kustbevakningen med specialistkompetens inom skeppsbyggnad och angränsande områden inom projektet KBV320s. Gothia Marines uppdrag innefattar förstudie, analyser, specifikation, upphandling samt design - och byggnadskontroll.
 • kbv320s-2
 • kbv320s-3
 • kbv320s-1

RS Sjöräddare

Gothia Marine har i många år arbetat tätt med varvet Swede Ship Marine på Tjörn. Bland annat så har vi varit djupt involverade i utveckling och byggnation av deras sjöräddningsbåtar till det norska Redningsselskapet. PCGS-, Idar Ulstein- och Odinklass är tre klasser av båtar mellan 17 och 24 meter som utvecklats, byggts och levererats från Swede Ship senaste åren. Gothia har bland annat ansvarat för projektledning och stora delar av konstruktionsarbetet för dessa mycket kompetenta sjöräddare. ​​​​​​​
 • odin-3
 • odin-2
 • odin-4
 • odin-5
 • odin-6
 • idar-ulstein
 • odin

Stena Rederi

Gothia Marine får genom vårt täta samarbete med Stena Teknik uppdrag att regelbundet genomföra vägningar och krängningar på Stena Lines färjor i norra Europa. ​​​​​​​

Elektrifiering – Marstrandsfärjan

Kungälvs kommun har ambitionen med att sänka sina utsläpp genom att konvertera färjedriften på Marstrandsleden till elektrisk framdrift. Gothia Marine har fått förtroende att stötta kommunen i detta arbete. Projektet inleddes med en omfattande förstudie där ombyggnation av befintlig färja ställdes mot ett nybyggnads alternativ. Dessa förslag utvärderas mot en uppställd krav - och behovsanalys. Vårt åtagande inkluderar även framtagande av teknisk specifikation samt stöttade kommunen i upphandling av varv och hela vägen till att färdig elektrifierad färja är driftsatt på leden.

Admare Ship Management

Admare Ship Management har technical managment på Roro- och  General Cargo fartyg i en huvudsaklig storlek på 10-20.000 DWT. 

Gothia Marine har jobbat mot Admare Ship Managment, Imperial Ship Management, och tidigare Svenska Orientlinjen i många projekt under 15 års tid. Vi har tagit fram stabilitetsdokumentation, intakt- samt grainstabilitet för flera fartyg i flottan samt genomfört och assisterat vid krängningsprov.

Vi har tagit fram ombyggnadsspecifikationer samt klass och konstruktionsritningar till skrovombyggnader av M/V Skogaland och systerfartygen M/V Balticland och M/V Minaland. Dessutom har vi genomfört utredningar kring olika strukturella frågor samt hanterat andra frågor skrov och skrovstyrka vid kommunikation med klassningssällskap.

Vi har även upprätthållit status på Brand- och säkerhetsplaner och  Generalarrangemang för flera av rederiets fartyg, bl.a M/V Minaland, M/V Thyrusland och M/V Vikingland.
 • skogaland-10
 • balticland