Tjänster

MASKINSYSTEMMASKINSYSTEM
MASKINSYSTEM
MASKINSYSTEM

MASKINSYSTEM

Gothia Marine har stor kompetens inom området maskinsystem,
​omfattande bland annat:
  • Framdrivning
  • Hjälpsystem
  • HVAC
Vi tar fram hela maskinsystemslösningar för fartyg av varierande storlek, från specifikationsskrivning till detaljprojektering.

Vi genomför även omkonstruktioner och förändringar efter behov inom alla maskinsystemområden.

Vid behov genomför vi studier på plats såsom ventilationsmätningar och efter analys föreslår vi möjliga tekniska förändringar.

Kontakta Fredrik Mourath om ni har frågor inom detta segment.

PROJEKTLEDNING

Gothia Marine har flera erfarna projektledare bland sina medarbetare.

De har arbetat som projekt- och delprojektledare åt både varv och rederi, i både mindre och större projekt, inom både projektering som byggnationsfas.

Exempel på kunder och projekt är:
  • Djupviks varv
  • FMV
  • Kustbevakningen
PROJEKTLEDNINGPROJEKTLEDNING
PROJEKTLEDNING
PROJEKTLEDNING
SKROVKONSTRUKTIONSKROVKONSTRUKTION
SKROVKONSTRUKTION
Tjänster

SKROVKONSTRUKTION

Gothia Marines kompetens inom fartygsskrov innefattar konstruktion, framtagning av produktionsunderlag och nödvändiga beräkningar.

Vi arbetar med nykonstruktion, ombyggnader samt reparationer av såväl hela fartyg som mindre ändringar.

Vi använder AutoCad, Inventor och Rhino för konstruktion och ritningsframtagning och DNV Nauticus Hull/3D-beam samt FEMAP/Nastran för hållfasthetsberäkningar.

Kontakta Torbjörn Ottersten om ni har frågor inom detta segment.

MARIN UTRUSTNING

Gothia Marine har kompetens inom marin utrustning inom både fartygs- och offshoresektorn. Vi har arbetat på plats hos kunder som TTS och GVAC inom dessa sektorer under lång tid och har erfarenheter inom hållfasthetsberäkning, konstruktion, och specifikationsframtagning.

Kontakta Jesper Simert om ni har frågor inom detta segment.
MARIN UTRUSTNINGMARIN UTRUSTNING
MARIN UTRUSTNING
MARIN UTRUSTNING
STABILITET OCH SAKERHETSTABILITET OCH SAKERHET
STABILITET OCH SAKERHET
STABILITET OCH SÄKERHET

STABILITET OCH SÄKERHET

Gothia Marine utför all förekommande arbeten inom fartygs stabilitet. Vi hjälper er med krängningsprov, vägningar, och tar fram nödvändig dokumentation för myndighetsgodkännande och presenterar denna i en stabilitetsbok.

Vi tar fram brand och säkerhetsplaner, fribordsplaner, m.m. för myndighetsgodkännande och skriver specifikationer över brand- och räddningsutrustning för varv och rederier.

Till detta använder Gothia Marine programvaror som Model Maker, AutoHydro och Rhino för arbete med fartygs stabilitet, samt AutoCAD LT för ritningsframtagning

Kontakta Per-Anders Åkerström om ni har frågor om fartygs stabilitet