Skrov och Utrustning

Gothia Marines har stor kompetens inom skrovkonstruktion och vi arbetar regelbundet med konstruktion, framtagning eller granskning av produktionsunderlag samt nödvändiga beräkningar.