Maskinsystem

Vi tar fram hela maskinsystemslösningar för fartyg av varierande storlek, från specifikationsskrivning till detaljprojektering. Detta innefattar hela drivlinor inklusive dess kringsystem men även övriga system ombord så som HVAC, hydraulik, färsk- och svartvatten etc.

Vi genomför även omkonstruktioner och förändringar efter behov inom alla maskinsystemområden.

Vid behov genomför vi studier på plats och har utrustning för att mäta och logga till exempel ventilation, temperatur och buller. Efter analys föreslår vi lämpliga åtgärder.