Välkommen till

Gothia Marine

Gothia Marine är ett konsultbolag inom marinbranschen. Vi är fartygskonstruktörer och kan erbjuda kvalificerade konstruktionstjänster för alla typer av fartyg alltifrån förstudier och arrangemang till produktionsunderlag. Vi arbetar med nybyggen och ombyggnader och reparationer åt redare, varv och andra företag inom den marina sektorn. Vi tar fram arrangemangsritningar, stabilitetshandlingar,  jobbar med maskin- och skrovkonstruktion samt utför alla nödvändiga beräkningar inklusive klassningsfrågor.